05 окт 2022

За да получите достъп до управлението на CARRO.Бизнес след регистрация, трябва да попълните основните данни на компанията в настройките.


Основна информация за компанията

Първо, изберете форма за регистрация: физическо или юридическо лице. Ако сте избрали юридическо лице: в блока с основна информация въведете името на компанията, както и основните данни на юридическото лице или ЕТ. Тези данни ще бъдат използвани за по-нататъшния документооборот между вашата компания и системата CARRO.Бизнес.