15 май 2022

Има нужда от промяна или добавяне на някои параметри наведнъж за голям брой резервни части. За да не го правите ръчно, CARRO.Бизнес има възможност за пакетна промяна на параметрите на резервните части. Ще разгледаме тази процедура стъпка по стъпка, като използваме примера за смяна на модела BMW X5 M E70 на BMW X5 E70 и добавяне на тага #Партида_1 към тях. В бъдеще ще можете пакетно да променяте всякакви параметри на резервните части.

Стъпка 1

Първо, трябва да направим избор на резервните части, чиито параметри трябва да се променят пакетно. За да направите това, отидете в раздел "Резервни части" и използвайте филтъра. Задайте необходимите филтри за търсене и щракнете върху „Покажи“. В нашия случай търсим всички части за BMW X5 M E70.

Стъпка 2

След като щракнете върху бутона "Покажи", ще видите списък с резервните части, включени в избора. Във втората стъпка ще преминем към експортиране на получения списък с резервни части в Excel файл. За да направите това, щракнете върху бутона "Експортиране на части", който се намира в горната част на филтъра. После натиснете на "Експорт на резервни части" и Excel файлът с получената селекция от резервни части ще се изтегли на вашия компютър.

Стъпка 3

В тази стъпка ще направим необходимите промени в параметрите на резервните части чрез Excel. Нека отворим изтегления файл и да изберем името на модела X5 във всички резервни части и да добавим таг #Партида_1. Останалите колони ги оставяме със същите им стойности.

Стъпка 4

Запазете редактирания файл. На тази стъпка ще импортираме получения файл в CARRO.Бизнес. Отидете в раздел „Импорт“, натиснете бутона „Качване на файл“. Системата ще ви подкани да изберете необходимия файл за импортиране. Изберете редактирания файл. Внимание!!! в опцията "Начин на зареждане на нов прайс" трябва да се посочи "Качване на нови и актуализиране на съществуващи". Ако изберете друг метод, останалите резервни части, които не са във файла, ще бъдат прехвърлени в статус "Отписани". След като изберете файла, щракнете върху „Качване на файл“. CARRO.Бизнес ще започне обработка на новия файл в рамките на няколко секунди.

Стъпка 5

След като системата обработи файла, отидете в секцията "Резервни части" и проверете коректността на качените данни.

Всички заредени правилно данни са пакетно променени и с добавен таг "Партида_1".

Пакетно свързване на резервни части към автомобилен комплект

За да свържете съществуващи резервни части към вече добавен автомобилен комплект, изпълнете следните стъпки:

 1. Изтеглете файла за експортиране (изпълнете, ако е необходимо, стъпка 1 и стъпка 2, които са описани по-горе).
 2. След като изтеглите файла за експортиране, добавете в таблицата колона "АРТИКУЛ АВТО" и за всяка резервна авточаст укажете необходимия артикул на автомобила от CARRO.Бизнес
 3. Запазете получения файл и го качете в системата с помощта на „Импорт“. Внимание!!! в опцията "Начин на зареждане на новия прайс" трябва да се посочи "Качване на нови и актуализиране на съществуващи". След качване на файла, системата ще свърже резервните части към автомобилния комплект.

Пакетна промяна на някои параметри на резервни части в системата

Ако трябва да направите промени в някои резервни части, като например задаване на обща отстъпка, смяна на склад, отписване, отпечатване на QR код и т.н.,

 1. За да направите това, поставете отметки в квадратчетата вляво от частите, към които искате да приложите промените.
 2. След избора в долната част на екрана ще се появи меню с възможни действия за избраните резервни части.
 3. Можете да използвате бързите функции "публикуване", "Печат на QR-код" и т.н., или да промените някои параметри. Ако трябва да промените параметри на избраните части – щракнете върху бутона "Промяна". Попълнете необходимите параметри за промяната и кликнете върху бутона „Запазване на промените“.

Дешифриране на статусите на резервните части

 • 0 - чернова;
 • 1 - в наличност;
 • 3 - продадени;
 • 4 - отписани;
 • 5 - в резерв.