15 май 2022

За да редактирате информацията за контакт, отидете в админ-панела на сайта.

Редактиране на номерата, които се показват на всяка страница от сайта

За да редактирате или добавите нови номера, отидете на главната страница на админ-панела на сайта, прелистете до блока „Телефонни номера“, попълнете всички необходими номера в тази форма, направете нужните промени и щракнете върху бутона „Запазване на промените“ в долната част на страницата.

Внасяне на юридически данни, воден знак, методи на плащане

Цялата информация за компанията, методите на плащане, връзките към социалните мрежи, банерите, логата и др. можете да променяте или да добавяте на главната страница от админ-панела. За целта попълнете всички задължителни полета и кликнете върху бутона „Запазване на промените“ в долната част на страницата.

Добавяне на множество складове и информация за контакт по тях

Ако имате няколко склада, можете да добавите информация за това в сайта. В този случай вашите резервни части от базата ще могат да се прикрепят към необходимите складове, а на страницата на продукта ще бъдат показани контактните данни на склада, към който е присвоен. За да създадете складове, отворете раздел "Компания" -> "Складове" и щракнете върху бутона "Добавяне на склад".

Във формата за добавяне на склад посочете всички контактни данни и адреса на склада на картата. Моля, имайте предвид, че в полето „Име“ трябва да посочите точно същото име, което имате в списъка със складове в системата CARRO.Бизнес, така че сайтът да разбере към кой склад да присвои резервната част и каква контактна информация да показва за конкретния продукт. Посочете всички контактни данни, местоположение и работно време и кликнете върху бутона „Запазване на промените“. След това складът ще бъде създаден и ще бъде показан в контактите на сайта. Ако имате няколко склада, направете процедурата за създаване отново, докато не създадете всички складове.