15 май 2022

CARRO.Бизнес предоставя система за съхранение на всички действия, извършвани с резервните части. Всички промени, допълнения и т.н. се записват автоматично в дневника на събитията.

За да видите историята на артикула, отидете в раздел "Части". Вдясно от всяка резервна част има бутон "Действия" -> "История". След като кликнете върху него, ще се отвори прозорец с пълната история на съответната част: кой я е добавил, кога е променена цената, каква цена е била първоначално поставена и т.н.

Кога може да се наложи преглед на историята на даден продукт?

Ако няколко служителя работят в системата, могат да възникнат въпроси относно направените промени: кой е добавил дадена резервна част и е добавил такава цена? Кой е променил цената и описанието? Какви са били данните преди промяната? Отговорите на всички тези въпроси се съдържат в дневника на историята на резервните части. Сега винаги можете да разберете цялата история на поддържане на всяка резервна част в базата данни и каква информация е била използвана преди промяната на някои параметри. Ако е необходимо, можете да отмените тези промени и да възстановите оригиналната информация. Също така всички записи се съхраняват в секцията „Активност“ в „Настройки“. Можете да видите кой от служителите работи в момента и какви промени внася.