15 май 2022

В личния онлайн магазин на CARRO е възможно да събирате онлайн-поръчки от клиенти, както и да приемате плащания с банкова карта. По-долу ще ви разкажем как да приемате поръчки и да ги одобрявате за последващо плащане от клиента.

За поръчките отговаря разделът "Поръчки" в админ-панела на сайта. Страницата съдържа информация за текущите поръчки и техните статуси.

Как да работите с поръчките?

След като клиентът направи поръчка в сайта, ще получите SMS известие на първия телефон, който е посочен в информацията за контакт, че имате нова поръчка в сайта. След това трябва да отидете в списъка с поръчки и да видите дали тази резервна част наистина все още е в наличност и дали сте готови да я продадете за цената, посочена в поръчката. Цената и самата поръчка могат да се редактират от главната страница на поръчките. При промяна на статуса на "Потвърдено" клиентът ще получи SMS известие на номера, който е посочил при поръчка със съобщение, че заявката е потвърдена и може да бъде платена. След плащане на поръчката, тя ще получи статус „Платена“.

В бъдещи актуализации ще направим и по-тясна интеграция с CARRO.Бизнес, за обработка на поръчките директно в системата.